PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  Quản Lý Nhân Sự – Tính Lương
  (Human Resource & Payroll)

  1. Quản lý nhân sự
  Bởi vì mỗi nhân viên là một tài sản có giá trị tại một công ty, PHẦN MỀM XANH cung cấp một công cụ đầy đủ thông tin để giúp doanh nghiệp theo dõi tất cả các khía cạnh của nhân sự tại doanh nghiệp. PHẦN MỀM XANH duy trì dữ liệu sống về tuyển dụng, nhân sự và cung cấp nhiều báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế. Tính mềm dẻo của PHẦN MỀM XANH cho phép doanh nghiệp theo dõi nhiều hơn thông tin bạn yêu cầu.
  Do sự tương tác giữa hệ thống PHẦN MỀM XANH và hệ thống tính lương, nên việc chia sẻ dữ liệu giữa hai phân hệ giúp loại việc nhập dữ liệu qua lại và đảm bảo tính nhất quán và chính xác.
  Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý nhân sự:
  Ghi chép và theo dõi thông tin ứng tuyển, ghi chú phỏng vấn và kết quả phỏng vấn
  ẩn một hồ sơ ứng tuyển một cách tự động để tạo ra một dữ liệu nhân sự tại doanh nghiệp
  ghi chép và theo dõi hiệu suất của nhân viên, trình độ học vấn, lương, người trong gia đình, thâm niên nghề nghiệp và đánh giá.
  Báo cáo và theo tại nạn và yêu cầu bồi thường cho nhân sự
  Theo dõi chương trình tuyển dụng như Application Source, Want-Ad Usage, và Want ads.
  Quản lý lợi ích của nhân sự
  Quản lý mã nhân viên
  Yêu cầu quy định

  2. Quản lý tính lương
  PHẦN MỀM XANH Payroll tự động tiến hành tạo và duy trì dữ liệu tính lương cho nhân viên. PHẦN MỀM XANH Payroll hỗ trợ thuế liên bang và tiểu bang, bao gồm chức năng trong hệ thống lương của nhà nước, chẳng hạn như thanh toán tiền mặt, giữ nợ lương, chuyền tiền bằng ACH hoặc qua hệ thống thanh toán EFTPS, khai thuế điện tử, và báo cáo phân tích chuyện sâu.
  PHẦN MỀM XANH Payroll giúp công tác quản lý tính lương dễ dàng hơn, bạn không cần thuê dịch vụ bên ngoài.
  Các tính năng nổi bật của phần mềm tính lương:
  Quản lý thông tin nhân viên (hằng giờ hoặc lương, mã ca kíp, khấu trừ, tỷ lệ thanh toán, mã số thuế,..)
  Quản lý tỷ lệ thay đổi thuế
  Thanh toán nhiều kỳ linh động
  Thanh toán tiền mặt
  Khấu trừ lương
  Bồi thường lao động
  Mở rộng giao diện tính lương
  Theo dõi ngày nghỉ /Kỳ nghỉ
  Loại hình thanh toán (thường, tăng ca, gấp đôi)
  Kiểm tra và in bảng lương, tư vấn chuyển tiền đối với thanh toán tiền mặt, đăng ký kiểm tra và đưa ra các báo cáo hàng quý, năm.
  Tạo thanh toán cho nhân công sản xuất và thời gian tham gia sản xuất.

  Một vài màn hình nhập liệu trên hệ thống quản lý nhân sự – tính lương:


  1. Nhân sự
  Thêm thông tin cá nhân của nhân sự
  Trong menu chọn đến Nhân viên -> Danh sách nhân viên -> Màn hình danh sách nhân viên hiện ra -> Click vào Thêm nhân viên


  - Thông tin cá nhân: Điền đầy đủ các thông tin trong màn hình nhập nhân viên -> Click vào Thêm
  Nhập thông tin khác của nhân viên theo các tab:
  - Công việc: Lần lượt click vào các nút (thay đổi phòng ban, chức vụ, công việc, bậc - ngạch) để cập nhật các thông tin về công việc của nhân viên. Trong tab này có nút Cập nhật để cập nhật các thông tin về tổ, các khoản phí phải đóng hàng tháng của nhân viên
  - Phụ cấp: Các khoản phụ cấp mà nhân viên được hưởng hàng tháng
  - Người thân: Các thông tin về người thân nhân viên

  2. Chấm công
  - Sau khi tổng hợp chấm công của tất cả các nhân viên, người có quyền hoàn thành bảng chấm công sẽ tiến hành tạo bảng chấm công cho tháng đó
  - Sau khi tạo bảng chấm công song, người có quyền chấm công sẽ thực hiện nhập thông tin về công cho nhân viên
  Màn hình chấm công ngày


  Màn hình chấm công tăng ca
  - Sau khi các thông tin chấm công đã được nhập đầy đủ, người có quyền hoàn thành bảng chấm công sẽ tiến hành thủ tục để hoàn thành bảng chấm công của tháng

  3. Tính lương
  - Sau khi có đầy đủ thông tin chấm công và các khoản khác có liên quan đến lương, người có quyền hoàn thành bảng lương sẽ tiến hành tạo bảng lương cho tháng đó dựa vào các thông tin đã có
  - Sau bước tạo bảng lương đã có một số thông tin cơ bản về lương của nhân viên, nhân viên chấm lương sẽ cập nhật thêm một số khoản liên quan đến lương của nhân viên (Khấu trừ, lương làm thêm)
  Màn hình tính lương ngày
  Màn hình tính lương tăng ca
  - Để hoàn tất bảng lương của tháng, người có quyền hoàn thành bảng lương sẽ tiến hành thủ tục để hoàn thành bảng lương cho tháng đó
  Một số lưu ý trong quá trình chấm công và tính lương
  - Bảng chấm công và tính lương chỉ được phép tạo và hoàn thành một lần duy nhất
  - Bảng tính lương sẽ dựa theo bảng chấm công, vì thế chỉ khi nào bảng chấm công đã hoàn thành thì mới có bảng lương để tạo
  - Chấm công và tính lương có phân biệt ngày và tăng ca, lưu ý nhập đầy đủ cả chấm công ngày và chấm công tăng ca, cũng như lương ngày và lương tăng ca
  - Ở 2 mục chấm công và tính lương đều có chức năng là khóa, mở khóa, hoàn thành. Nếu một bảng chấm công hay tính lương đang ở trạng thái khóa thì sẽ không được phép chỉnh sửa cho đến khi được mở khóa. Chức năng hoàn thành để kết thúc một quy trình chấm công hay tính lương. Một bảng lương hay chấm công chỉ có thể được hoàn thành khi đã cập nhật đầy đủ thông tin và phải kèm theo thông tin người chịu trách nhiệm về việc đó

  4. Quản lý người dùng
  Trong menu chọn đến Quản trị hệ thống -> Quản lý người dùng -> Màn hình Quản lý người dùng hiện ra ->

  5. Nhật ký hệ thống
  Trong menu chọn đến Quản trị hệ thống -> Nhật ký hệ thống -> Màn hình Nhật ký hệ thống hiện ra ->
 • Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét