GIỚI THIỆU CHUNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN MỀM (ERP) THEO YÊU CẦU NGHIỆP VỤ RIÊNG CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP
HỆ THỐNG QUẢN LÝ, BÁN HÀNG, NHẮC LỊCH, GIÁM SÁT, THỐNG KÊ, DỰ TOÁN ..

info@vn.je

0901.25.24.23

SẢN PHẨM

 • QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ

  QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN LẺ

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN LẺ
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ SPA

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ SPA
 • PHẦN MỀM QH KHÁCH HÀNG

  PHẦN MỀM QH KHÁCH HÀNG
 • PHẦN MỀM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

  PHẦN MỀM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ
 • PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO
 • PHẦN MỀM BÁO CÁO DỰ TOÁN

  PHẦN MỀM BÁO CÁO DỰ TOÁN
 • PHẦN MỀM TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  PHẦN MỀM TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN