PHẦN MỀM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 • PHẦN MỀM KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

  GIỚI THIỆU CHUNG

  PHẦN MỀM XANH APS cho phép các nhà sản xuất đưa ra chính xác ngày giao hàng cho khách hàng. Dựa trên kế hoạch sản xuất tinh gọn (LEAN Manufacturing) để đồng bộ và xử lý đơn đặt hàng với nguyên liệu hiện có và khả năng đáp ứng của nhà máy trong khi phải giám sát và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.

  Không giống phần mềm MRP cũ, PHẦN MỀM XANH APS kết hợp chặt chẽ khả năng vận hành của nhà máy với kế hoạch mua sắm nguyện vật liệu phục vụ sản xuất, đưa ra các thông báo khi có đơn đặt hàng mới và yêu cầu bổ sung vật tư khi bị trễ tiến độ, tự động đồng bộ kế hoạch sản xuất với đơn hàng của khách hàng.

  PHẦN MỀM XANH APS giúp nâng cao lịch trình và kế hoạch bằng cách kết hợp tất cả các yêu tố quan trọng trong sản xuất gồm nguyên vật liệu, năng lực sản xuất, quy trình sản xuất, và các điều kiện khác thành một công cụ ngắn hạn, theo thời gian thực với kế hoạch thực tế. PHẦN MỀM XANH APS là một “vũ khí” chiến lược trong nỗ lực của bạn để cải thiện khả năng cạnh tranh, lợi nhuận, năng suất và sự hài lòng của khách hàng.

  Với Phân hệ lập kế hoạch sản xuất nâng cao của phần mềm PHẦN MỀM XANH bạn sẽ:
  Cải thiện dịch vụ khách hàng và thời gian giao hàng
  Cải thiện thời gian giải quyết công việc và tăng ca
  Giảm sự gián đoạn sản xuất tại nhà máy
  Giúp giảm chi phí tồn kho bán thành phẩm và thành phẩm
  Tối ưu thời gian sản xuất
  Tăng doanh thu và lợi nhuận


  PHẦN MỀM XANH APS là một giải pháp mạnh mẽ về kế hoạch & lịch sản xuất, giúp đồng bộ hóa việc sử dụng các năng lực sản xuất, tồn kho, nguồn lực và cung ứng với đơn đặt hàng, cho phép bạn:
  Tạo ra các lời hứa chính xác về ngày giao hàng cho khách hàng của bạn
  Lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu và dự phòng khả năng sản xuất sắp tới
  Xâu chuỗi tất cả đơn hàng để lên kế hoạch sản xuất phù hợp nhu cầu
  Lên kế hoạch một cách chính xác với hệ thống sản xuất tức thời (Just – In – Time), loại bỏ sự chậm trễ trong sản xuất.
  Lập kế hoạch theo thứ tự đơn hàng, loại bỏ các tỷ lệ không cần thiết
  Phân tích “What-If” lên đến 1.000 lần về kế hoạch thay thế khi có sự cố
  Phân tích độ trễ trong kế hoạch (do thiếu nguyên vật liệu, máy móc hư hỏng hay thiếu nhân công)
 • Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét